คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

คณะ/วิทยาลัย  
    คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561   
    รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560