ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

คณะ/วิทยาลัย  
    คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561   
    รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560