ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน

แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน
 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง 1/2566
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |