คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความพึงพอใจการให้บริการของกองแผนงาน

แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน
 แบบฟอร์มการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 | ระดับมหาวิทยาลัย | ระดับสำนักงานอธิการบดี |
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 |