ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแจ้งงดใช้บริการอาคารเรียนรวม 5 เนื่องจากปิดปรับปรุงอาคาร


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 7 มีนาคม 2567 , 11:13:47     (อ่าน 21 ครั้ง)  


ขอแจ้งงดใช้บริการอาคารเรียนรวม 5 เนื่องจากปิดปรับปรุงอาคาร ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1