ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงานสำหรับสินค้า/บริการดิจิตัลให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 14:39:44     (อ่าน 27 ครั้ง)  


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงานสำหรับสินค้า/บริการดิจิตัลให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1