ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอความร่วมมืองดการให้ การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกเทศกาล


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 17 ครั้ง)  


ขอความร่วมมืองดการให้ / การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกเทศกาล เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต.
 
Ubon Ratchathani University (UBU) actively promotes collaboration with a shared commitment to refrain from presenting or receiving gifts or any compensation to UBU executives and personnel during festive occasions.
This collective effort reinforces our dedication to transparency and the proactive prevention of corruption within our organization. By adhering to these principles, we strive to uphold the highest standards of integrity and ethical conduct, fostering an environment that values fairness and accountability.