ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Show and Share 2023


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 58 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม OCN Show and Share 2023 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย. 2566 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

มีการบรรยายพิเศษและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็น Smart University ต่อไปในหัวข้อ UBU Digital Signature และการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การลงนามเอกสาร ด้วย Digital Signature ใน DMS และ E-document และมีการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. "การเฝ้าติดตามเครื่องแม่ข่าย (Monitoring) ด้วย Prometheus และ Grafana" โดยมีคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด  เป็นวิทยากร 
2. "การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธี Single Sign-On ผ่าน UBU Portal " และ "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอใหม่ โดยการใช้ Metaverse"  โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. "การใช้งาน Generative AI  for Developer และเพื่่อการประยุกต์ใช้งานต่างๆ" โดยมีผศ. ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร
4. "Appsheet การสร้างแอปพลิเคชันจากระบบงานของตนเองโดยไม่ใช้โค้ด"  โดย วิทยากรบริษัท The S Curve และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์  CEO The S Curve