ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 60 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้