ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ 85มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 , 10:51:01     (อ่าน 43 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์ วิธีการ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ 85มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1