ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการใช้งานระบบลงลายมือชื่อเอกสารโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (UBU Digital Signature)


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 9 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 155 ครั้ง)  


     วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมการใช้งานระบบลงลายมือชื่อเอกสารโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (UBU Digital Signature) สำหรับบุคลากรภายในสำนักฯ ณ ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 ชั้น 3 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป