ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) รอบสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 , 15:10:40     (อ่าน 66 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) รอบสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566  ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1