ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น"รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 , 11:35:10     (อ่าน 61 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น"รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1