ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการ ภายในอาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 30 มกราคม 2566 , 15:10:35     (อ่าน 8 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ประกอบกิจการ ภายในอาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1