ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพ ISO เพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 17 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 69 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "การอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพ ISO เพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องบรรยาย-สัมมนา(Smart Classroom)