ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ,     (อ่าน 269 ครั้ง)  


     เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ไปศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุม B-313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การบริหารจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาซอฟต์แวร์และสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จักได้นำความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป