ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLos Formulation)


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 9 กันยายน 2565 , 10:47:59     (อ่าน 240 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLos Formulation) ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1