ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร "พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA versinon รุ่นที่ 6"


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 , 09:30:05     (อ่าน 13 ครั้ง)  


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร "พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA versinon รุ่นที่ 6" ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1