ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Road Show 2022 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 150 ครั้ง)  


          วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร "OCN Road Show 2022" เพื่อการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ บริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาและการใช้งาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง โดยมี รศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  หัวหน้างานและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี