คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 21 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย/สัมมนา 3C 10-11 ชั้น3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย