ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Road Show 2022 คณะนิติศาสตร์


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ,     (อ่าน 96 ครั้ง)  


         วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร "OCN Road Show 2022" เพื่อการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ บริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาและการใช้งาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง โดยมี ผศ.รักขิต รัตจุมพฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานและบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี