ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

OCN Road Show 2022 คณะบริหารศาสตร์


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 27 เมษายน 2565 ,     (อ่าน 376 ครั้ง)  


          วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร "OCN Road Show 2022" เพื่อการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ บริการวิชาการในการแก้ไขปัญหาและการใช้งาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง โดยมี รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรร่วมกิจกรรมออนไลน์  ผ่าน Google Meet