ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพบที่ปรึกษาประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 18 มกราคม 2565 ,     (อ่าน 258 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมพบที่ปรึกษาประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 ม.ค. 2565 ห้องบรรยายและสัมมนา ชั้น 3 โดยมีที่ปรึกษาการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและสำนักวิทยบริการเข้าร่วม