คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 78 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2564 ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้