คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES:Integrative Management for New Era Security)


โพสโดย นันทพร สิงหาษา     โพสวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 , 11:41:47     (อ่าน 19 ครั้ง)  


ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES:Integrative Management for New Era Security) ตามเอกสารแนบท้ายไฟล์แนบ : ไฟล์ 1