คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ,     (อ่าน 139 ครั้ง)  


          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรมการอบรม “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล” Digital Literacy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พร้อมก้าวสู่ Smart University ซึ่ง ดำเนินการอบรมให้บุคลากรตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคูณภาพ ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์