ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ,     (อ่าน 456 ครั้ง)  


      สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย/สัมมนา 3C 10-11 ชั้น3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย