ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ,     (อ่าน 617 ครั้ง)  


     สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี "การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2563 ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในครั้งนี้