ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักคอมฯ จัดโครงการฝึกอบรมเปิดมุมมอง พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 10 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 531 ครั้ง)  


     เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเปิดมุมมอง พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation@UBU) โดยมีผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และศาสตร์ตราจารย์ ดร.อธิพงศื  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวรายงาน ทีมวิทยากรนำโดย อาจารย์วสันต์ อุทัยเลี้ยง จากมหาวิทยาลัยสยาม อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร และคุณรัตนวดี เศรษฐจิต นักวิชาการอิสละ สถาบันคลังสมองของชาติ มีผู้บริหารและบุคลาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธนีเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี