คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ฉัตรชัย พรหมนา     โพสวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ,     (อ่าน 349 ครั้ง)  


เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัล “บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42” โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)