ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


โพสโดย ทัศนีย์ หนองกก     โพสวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ,     (อ่าน 611 ครั้ง)  


            วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรนำเสนอผลงานและเยี่ยมชมอาคาร