ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร


ระบบบริหารงานบุคคล
http://www.dms1.ubu.ac.th/
 

UBU Web Template
http://www.ubu.ac.th/web/
 

ระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์
http://www.edoc.ubu.ac.th/
 

ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
http://meeting.ubu.ac.th/
 

ระบบจองทรัพยากร
http://booking.ubu.ac.th/
 

เริ่มต้นกับ MyUBU
การใช้งาน MyUBU
 

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
http://202.28.50.61/repair_new/
 
 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร.045-353-109 , 045-353110 โทรภายใน 3109, 3110, 1502