คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559  

ความพึงพอใจการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557