ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 21 มีนาคม 2557 ,     (อ่าน 473 ครั้ง)  


                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557 โดยได้เชิญ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนทิพย์  เขษมโอภาส มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

                โดยภายในวันนั้น ช่วงเช้ามีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop ตามพันธกิจของคณะ ซึ่งมีบุคลากรจาะคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขเข้าน่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยSearch