คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในรหัสหน่วยเบิกจ่ายใหม่


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2562 , 11:53:32     (อ่าน 323 ครั้ง)  


แจ้งเวียน การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในรหัสหน่วยเบิกจ่ายใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search