ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 , 16:36:16     (อ่าน 433 ครั้ง)  


กองแผนงาน แจ้งเวียนหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search