คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563

 

>> การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563