คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

>> แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>> การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562