คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560

แผนความเสี่ยงคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 

เเผนการควบคุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560