คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/80f2017061311395012.pdf