ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567


โพสโดย วิชุดา บุญทศ     โพสวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ,     (อ่าน 13 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเปิดการตรวจสอบภายในคณะพยาบาลสาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมบัวอุบล โดยมีกำหนดการเข้าตรวจสอบโครงการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "ภาวะวิกฤสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ : ความท้าทายในการดูแล" และโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน "ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง" ระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 Search
ลิ้งค์ข่าวสาร