ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สายสนับสนุน หัวข้อ "เบิกจ่าย-คืนเงินยืม อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสโดย วิชุดา บุญทศ     โพสวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ,     (อ่าน 114 ครั้ง)  


กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สายสนับสนุน หัวข้อ "เบิกจ่าย-คืนเงินยืม อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่าย การยืม-คืนเงิน และการบริหารลูกหนี้  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร และให้เกิดการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี Search
ลิ้งค์ข่าวสาร