ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564


โพสโดย ยุพา ดรุณพันธ์     โพสวันที่ 31 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 595 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเปิดการตรวจสอบภายในคณะพยาบาลสาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ช่อพะยอม โดยมีกำหนดการเข้าตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (Financial Audit) เรื่อง การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืม  ระหว่างวันที่ 8 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  Search
ลิ้งค์ข่าวสาร