ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


โพสโดย รุ่งอรุณ แสงงาม     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ,     (อ่าน 746 ครั้ง)  


ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานกฎหมายและนิติการ จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการด้านกฎหมายของหน่วยงานที่ใช้บริการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Search