คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอำนวยการและสำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


โพสโดย รุ่งอรุณ แสงงาม     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ,     (อ่าน 424 ครั้ง)  


คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอำนวยการและสำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน กองกลาง และ สำนักงานกฎหมายและนิติการ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 Search