ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบนับจำนวนผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง by ภีรติ กระแจะจันทร์

ชื่อผลงาน : ระบบนับจำนวนผู้ใช้บริการหอสมุดกลางตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Central Library Customer Counting System According to Vigilant Measures Against the Spread of COVID-19

                            ผู้ถ่ายทอด : นายภีรติ กระแจะจันทร์    ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564
   

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ