ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  UBU Eng-Minute EP. 4
American Idioms

    โพสเมื่อ : 7 ธันวาคม 2561

 


UBU Eng-Minute EP. 30
(1 พฤศจิกายน 2565)

UBU Eng-Minute EP. 29
(6 ตุลาคม 2565)

UBU Eng-Minute EP. 28
(23 กันยายน 2565)

UBU Eng-Minute EP. 27
(14 กันยายน 2565)

UBU Eng-Minute EP. 26
(2 กันยายน 2565)

UBU Eng-Minute EP. 25
(21 สิงหาคม 2563)

UBU Eng-Minute EP. 24
(25 มิถุนายน 2563)

UBU Eng-Minute EP. 23
(11 กรกฎาคม 2563)

UBU Eng-Minute EP. 22
(5 มกราคม 2563)

UBU Eng-Minute EP. 21
(23 กรกฎาคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 20
(10 พฤษภาคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 19
(4 เมษายน 2562)

UBU Eng-Minute EP. 18
(24 เมษายน 2562)

UBU Eng-Minute EP. 17
(9 เมษายน 2562)

UBU Eng-Minute EP. 16
(22 มีนาคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 15
(19 มีนาคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 14
(13 มีนาคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 13
(28 กุมภาพันธ์ 2562)

UBU Eng-Minute EP. 12
(21 กุมภาพันธ์ 2562)

UBU Eng-Minute EP. 11
(13 กุมภาพันธ์ 2562)

UBU Eng-Minute EP. 10
(10 กุมภาพันธ์ 2562)

UBU Eng-Minute EP. 9
(27 มกราคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 8
(23 มกราคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 7
(4 มกราคม 2562)

UBU Eng-Minute EP. 6
(17 ธันวาคม 2561)

UBU Eng-Minute EP. 5
(12 ธันวาคม 2561)

UBU Eng-Minute EP. 4
(7 ธันวาคม 2561)

UBU Eng-Minute EP. 3
(24 พฤศจิกายน 2561)

UBU Eng-Minute EP. 2
(24 พฤศจิกายน 2561)

UBU Eng-Minute EP. 1
(24 พฤศจิกายน 2561)