ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้บริการแปลเอกสารหรือไม่?
ตอบ : ใช่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีบริการแปลเอกสาร สำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุมนานาชาติ, แบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ยังมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (native speaker) ผู้สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย2. ถาม : ติดต่อ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อย่างไร?
ตอบ : (1) โทรศัพท์ 045 353038-40 และ 045 353052 (2) ทางเพจ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ http://www.facebook.com/ubu.inter (3) E-mail: intercoop@ubu.ac.th