คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562


โพสโดย เดือนดารา สาริกา     โพสวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 , 14:01:37     (อ่าน 529 ครั้ง)  


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในงานฯ และมีผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Search