คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อหน่วยงาน

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์  045-353120    045-353122   045-353223-4  
  

website:  www.entry.ubu.ac.th   https://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
e-mail.: entry@ubu.ac.th  entry.ubu@gmail.com   
facebook: www.facebook.com/งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
line ID : Entry UBU