ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

จำนวนนักศึกษาที่รับบริการผ่านระบบรับคำร้องจำแนกตามประเภทคำร้อง ที่ดำเนินการระหว่าง ต.ค.65 - เม.ษ.66

 

 

เดือน / ผู้ใช้บริการระบบรับสมัคร จำนวน (คน)
    ตุลาคม 2565 928
    พฤศจิกายน 2565 1,173
    ธันวาคม 2565 852
    มกราคม 2566 1,007
    กุมภาพันธ์ 2566 976
    มีนาคม 2566 2,997
     เมษายน 2566 1,363
รวม 9,296