คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการใช้งานการบริการอาคารเรียนรวม

1. คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการอาคารเรียน ครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเรียนรวม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยนายครองศักดิ์ รัตนกาสาว์)

2. การใช้เครื่องขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัตKARCHER รุ่น BD-50-60EP

3. การใช้เครื่องดูดฝุ่นKARCHER รุ่น NT-65-2AP

4. การใช้งานกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 3 

5. การใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ระบบทัชสกรีน(Interactive Projector)ห้อง 4100 และ 5100

6. การใช้งานชุดเครื่องเสียง XAIR- 18(งานรับเข้าศึกษา)

7.  การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะสำนักคอมฯ 3c-10-11

8. การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ CLB 4201-4203